افزودن قابلیت پشتیبانی از وردپرس در phpstorm

افزودن قابلیت پشتیبانی از وردپرس در phpstorm
قطعا یکی محبوب ترین cms های موجود در جهان وردپرس می باشد و کمتر کسی مو...