آموزش codeigniter - دانلود و نصب

آموزش codeigniter - دانلود و نصب
خوب در نوشته قبلی کمی درباره فریمورک ها حرف زدیم و بعضی فریمورک ها را...