قالب و افزونه وردپرس؛ ایرانی یا خارجی؟

قالب و افزونه وردپرس؛ ایرانی یا خارجی؟
تو این مطلب درباره قالب و افزونه های وردپرسی ایرانی صحبت میکنم، ضعف او...