هک سایت های وردپرسی در هاست های اشتراکی

چگونه با هک شدن یک سایت وردپرسی روی هاست های اشتراکی بقیه سایت های ورد...