ووکامرس: نمایش تعداد فروش هر محصول (و دستکاری آن!)

ووکامرس: نمایش تعداد فروش هر محصول (و دستکاری آن!)
برای نمایش تعداد فروش یک محصول نیازی به نصب افزونه جانبی و مکمل ووکامر...