نحوه نصب OpenCV در Raspbbery

نحوه نصب OpenCV در Raspbbery
برای اینکار بر اساس این پست، مراحل زیر را انجام دهید:۱- آپدیت کردن لین...