شروع کار با میدلاین پروتو (نصب و راه اندازی) | MadelineProto

شروع کار با میدلاین پروتو (نصب و راه اندازی) | MadelineProto
اگر نمیدونید میدلاین‌پروتو چی هست یه سر اول به اینجا بزنید.من بدون مقد...