نحوه گذاشتن آهنگ در html

نحوه گذاشتن آهنگ در html
در ادامه میتوانید آموزش نحوه قرار دادن آهنگ ، موزیک یا صدا را در یک صف...