آموزش کار با هروکو Heruko

آموزش کار با هروکو Heruko
تو این اموزش یه کوچولو هروکو باهم یاد میگیرم .