انتشار دوره‌ی تکمیلی آموزش داستان‌نویسی در فرادرس

انتشار دوره‌ی تکمیلی آموزش داستان‌نویسی در فرادرس
حالا و پس از نزدیک به یکسال تلاش، دوره‌ی آموزشی تکمیلی داستان‌نویسی، د...