برخی افزونه‌هایی که در FireFox استفاده می‌کنم.

برخی افزونه‌هایی که در FireFox استفاده می‌کنم.
افزونه‌هایی که معرفی شدند عموما یک نقطه مشترک داشتند که اون «حریم خصوص...