حذف اعلان‌ها، پیام‌ها و ویجت‌های پیشخوان وردپرس

حذف اعلان‌ها، پیام‌ها و ویجت‌های پیشخوان وردپرس
وندا نوژن .حذف ویجت‌هاوقتی وارد پیشخوان وردپرس می‌شوید با انبوهی از وی...