تغییر پوشه نصب وردپرس مثل آب خوردن!

تغییر پوشه نصب وردپرس مثل آب خوردن!
وردپرس سیستم مدیریت محتوای ساده، چابک و محبوب من که با 4 تا کلیک یه بل...