استفاده از mapstruct برای تبدیل object ها به یکدیگر

استفاده از mapstruct برای تبدیل object ها به یکدیگر
گاهی در پروژه ها لازم است در لایه های مختلف یک object به object دیگری...