بهترین فناوری در زمینه طراحی سایت و تاثیر اون بر سئو چیست؟

بهترین فناوری در زمینه طراحی سایت و تاثیر اون بر سئو چیست؟
برای طراحی سایت خوب، هر چیزی مهمه، موارد فنی، سئوی خوب، برنامه نویسی خ...