چرا وردپرس رایگان است؟ هزینه ها چیست؟

چرا وردپرس رایگان است؟ هزینه ها چیست؟
یکی از سوالاتی که اغلب کاربران دارند این است که که "آیا برای استفاده ا...