وردپرس و چند ابزار debug

وردپرس و چند ابزار debug
راه‌های مختلفی برای شناسایی و رفع باگ‌ها یا خطاهای موجود در کدهای افزو...