چگونه از طریق ارزهای دیجیتال کلاهبرداری کنیم؟!

چگونه از طریق ارزهای دیجیتال کلاهبرداری کنیم؟!
یاد میگیریم چجوری توکن بسازیم و اون رو در جامعه منتشر کنیم!