انکر تکست چیست و چه کاربردی در سئو دارد؟

انکر تکست چیست و چه کاربردی در سئو دارد؟
انکر به معنی لنگر (Anchor) و تکست (text) به معنای متن است و کمک می کند...