توضیحات در مورد ورژن ها و همه ی کلمات پک ماینکرافت :)

توضیحات در مورد ورژن ها و همه ی کلمات پک ماینکرافت :)
ریلیس /relase : اگه اشتباه ننوشته باشم البته . خب ریلیس یه ورژن معمولی...