ساخت یک سیستم پلاگین در پایتون

ساخت یک سیستم پلاگین در پایتون
چگونه می توان به برنامه های پایتون قابلیت افزودن پلاگین را اضافه کرد ....