فرزاد دهقانی هستم، دانشجوی کامپیوتر و طراح سایت. عاشق کسب وکار آنلاین، تکنولوژی، مطالعه و طبیعت. از مطالبی که یاد میگیرم و تجربه میکنم می‌نویسم.