تنظیم Virtual Hosts در XAMPP و نظمی که به پروژه‌ها میده

تنظیم Virtual Hosts در XAMPP و نظمی که به پروژه‌ها میده
استفاده از Virtual hosts در کار با Xampp می‌تونه خیلی به درد بخوره. هد...